Hotline : 0866.929.936
Đất hữu cơ trồng cây

Đất hữu cơ trồng cây

| Mã sản phẩm : MS-88 | Lượt xem : 1,404
Liên hệ
  • Đất hữu cơ cao cấp Yates Premium làm từ các vật liệu hữu cơ, bao gồm vỏ cây thông, và chứa các sinh vật sống: vi khuẩn có lợi, nấm và động vật nguyên sinh. Còn chứa phụ gia khoáng và phân bón.
  • Khối lượng: 6L
THÔNG TIN SẢN PHẨM

SẢN PHẨM KHÁC

0866.929.936